Klaster dla firmy medycznej (stworzenie i migracja z dotychczasowego rozwiązania)

Use-case

Zgłosił się do nas klient, duża firma medyczna, który szukał rozwiązania odpornego na awarię, klastra z wykorzystaniem jego własnego sprzętu. 

Klient ma zaawansowaną wiedzę informatyczną i posiada rozbudowaną infrastrukturę IT realizującą cele biznesowe jednak wraz z rozwojem biznesu chciał ten obszar powierzyć profesjonalistom aby w pełni móc skupić się na rozwijaniu biznesu

Klient oferuje oprogramowanie które dzierżawi swoim klientom na zasadzie SaaS. Dodatkowo jest dystrybutorem urządzeń medycznych dla pacjentów. Urządzenia zbierają dane medyczne i klient oferuje platformę do dystrybucji i zarządzania tymi danymi. Na innych serwerach klient przechowuje system do aktualizacji urządzeń – jest to osobny serwer z mechanizmem aktualizacji urządzeń online. 

Całość rozwiązania musi opierać się na bezpiecznej i niezawodnej infrastrukturze IT stąd dla klienta priorytetem jest bezpieczeństwo danych oraz niezawodność działania –  odporna na uszkodzenia poszczególnych elementów infrastruktury. Takim rozwiązaniem spełniającym wymagania jest klaster zaprojektowany i wdrożony przez PUQ.

Jak to wyglądało w praktyce

Ponieważ mamy doświadczenie w wszystkich wymaganych obszarach zaproponowaliśmy klientowi następująca procedurę:

Firma PUQ zapewnia bieżące, wsparcie technicznie klastra.

  • monitoring serwerów 24/7
  • zapewnienie harmonogramu kopii zapasowych maszyn
  • pomoc z maszynami wirtualnymi
  • telefoniczne konsultacje