Polityka Prywatnosci uslug Prywatnych

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Usługi PUQ sp. z o.o. („Usługa”)

 

 1. W celu świadczenia Usługi PUQ przetwarza następujące dane („Dane”):
  1. dane Klienta: imię i nazwisko lub nazwa Klienta, adres, dane osób kontaktowych, ich adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, informacje o płatnościach,
  2. dane konta Usługi: imię i nazwisko Klienta bądź jego pracowników, adresy email skojarzone z kontem oraz używane w ramach wykorzystywania Usługi, numer telefonu wykorzystywany do świadczenia Usługi, dane teleadresowe i adresy email osób, którym udostępniono dane przechowywane na koncie Usługi, adresy komputerów, za pomocą których jest świadczona Usługa bądź wykorzystywanych przez Klienta do korzystania z Usługi, 
  3. dane statystyczne: informacje techniczne odnośnie czynności wykonywanych na koncie, historię plików oraz dane o ruchu sieciowym generowanym przez konto Usługi, 
  4. dane o urządzeniach: adresy IP urządzeń, dane o przeglądarkach internetowych, pliki cookie, protokoły komunikacyjne, a także znaczniki oraz dane o ruchu sieciowym generowanym przy korzystaniu z Usługi, 
  5. dane przechowywane na koncie Usługi: pliki, wiadomości, komentarze, zdjęcia oraz powiązane z nimi informacje, a także dane związane z udostępnianiem danych przechowywanych na koncie Usługi osobom trzecim.
 2. Klient może udostępniać Dane innym podmiotom na zasadach ustalonych z tymi podmiotami, bez udziału i z wyłączeniem odpowiedzialności PUQ, w szczególności w celu udostępnienia treści przechowywanych na koncie Usługi.
 3. PUQ ma prawo udostępnić Dane określone w lit. a-d osobom trzecim, jeżeli takie udostępnienie jest konieczne w celu zachowania zgodności z prawem, zapobiegania oszustwom i nadużyciom wobec PUQ, innych użytkowników, bądź ochrony praw własności.
 4. PUQ ma prawo i obowiązek udostępnić Dane w przypadkach wynikających z przepisów prawa.
 5. Dane przechowywane są wyłącznie przez okres świadczenia Usługi na rzecz Klienta, z zastrzeżeniem ustępu 6 - 8. W przypadku usunięcia konta PUQ usuwa również wszelkie dane przechowywane za pomocą usuniętego konta.
 6. Postanowienia ustępu 5 nie mają zastosowania do sytuacji, kiedy zabezpieczenie Danych jest wymagane w celu zachowania zgodności z przepisami prawa, na wniosek uprawnionych organów Państwa lub na podstawie indywidualnych umów z Klientami
 7. Niezależnie od postanowień ustępu 5, Dane przechowywane są przez PUQ okres przechowywania kopii zapasowych za ostatni okres, w którym Usługa była świadczona na rzecz Klienta.
 8. Dane określone w lit. a przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa, nie krótszy niż 6 lat od końca roku, w którym nastąpiło zakończenie świadczenia Usługi na rzecz Klienta.
 9. PUQ dokłada starań, aby stale zwiększać bezpieczeństwo świadczenia Usługi.
 10. Aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest na stronie internetowej PUQ (https://crm.puq.pl/knowledgebase/2/Dokumenty). Zmiany w Polityce Prywatności dokonywane będą poprzez publikację nowej wersji na stronie internetowej.

 

 • 0 Użytkownicy uznali za użyteczne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Powiązane artykuły

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dla usług Prywatnych

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   Niniejsza umowa została zawarta dnia ………………....

REGULAMIN dla uslug prywatnych

REGULAMIN  Usługi Prywatnych PUQ   Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich usług prywatnych...

Umowa usluga Prywatna

UMOWA na świadczenie Usługi Prywatnej   Niniejsza umowa (dalej “Umowa”) została zawarta dnia...

Powered by WHMCompleteSolution