Jak utworzyć alias? (wiele adresów pocztowych kieruje na jeden adres)

Alias do adresu email jest wygodnym sposobem na podanie alternatywnego, skróconego adresu email np. kiedy mamy długiego maila możemy podać tylko inicjały.

Aby zarządzać aliasami, po zalogowaniu na WEB admin panel serwera pocztowego (więcej informacji tutaj), musisz wykonać następujące czynności:

  1. Wybierz "Zarządzanie kontami".
  2. Następnie wyświetli się lista kont.
  3. Wybierz "Alias" w menu z lewej.
  4. Kiedy wyświetli się lista aliasów, po prawej stronie odnajdziesz menu sterowania, naciśnięć na strzałkę w dół, zobaczysz kontekstowe menu z możliwością wyboru wiele opcji. 
    • Uprzednio dokonaj wyboru aliasu z listy żebyś opcję sterowania były aktywne
  5. Wpisz poprawne dane i wybierz "OK".
  • 0 Użytkownicy uznali za użyteczne
  • alias, web, mail, poczta
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Powiązane artykuły

 Jakie są możliwości panelu klienta?

Panel serwera pozwala monitorować stan i zasadzać systemem. Żebyś się dostać do opisanych...

 Jak się zalogować do administracyjnego panelu WEB?

Aby móc korzystać z pocztowego panelu administratora musisz wykonać następujące kroki: Otwórz...

 Jak dodawać / zarządzać użytkownikami z WEB panelu administratora? (zablokowanie / odblokowanie, zmiana hasła konta)

Aby zarządzać użytkownikami należy po zalogowaniu się na WEB admin panel serwera pocztowego...

 Jak sprawdzić rozmiar skrzynki pocztowej? (ustawienie ograniczeń, etc.)

Aby zarządzać rozmiarem skrzynki pocztowej, po zalogowaniu na pocztowy WEB admin panel (więcej...

 Eksport listy autouzupełniania z Outlook do Zimbry

Outlook posiada podręczną bazę auto-uzupełniającą adresy email podczas pisania nowego maila....

Powered by WHMCompleteSolution

PUQ Mautic